CSP-Portal instrukcja obsługi 1.3.27

 

 

:: www.cspayments.pl ::


copyright © 2023

 

 

Wprowadzenie


Centralny System Płatności (CSP) jest zaawansowanym systemem sprzedaży usług.

CSP-Portal to usługa SaaS (Software as a Service) dostępna dla wszystkich administratorów produktów poboru opłat rodziny CSP.

Do portalu logujemy się na stronie portal.cspay.pl.

 

Opis


Zastosowanie

Portal telemetryczny jest uzupełnieniem produktów do poboru opłat, dający zdalne możliwości nadzoru, zarządzania i konfiguracji pracujących urządzeń. Dzięki temu, wszelkie informacje dotyczące płatności oraz wszelkie ostrzeżenia i alarmy generowane przez urządzenia, mogą być natychmiast odebrane przez administratora systemu.

Usługa dostępna jest w sieci Internet i wymaga jedynie przeglądarki internetowej do jej obsługi. Nie ma konieczności instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania. Usługa jest również zoptymalizowana do działania na urządzeniach mobilnych.

Cechy systemu

 

Ochrona środowiska naturalnego

Niniejsza instrukcja jest dostarczana w wersji elektronicznej. Jeśli nie musisz nie drukuj jej.

Pomagaj chronić środowisko naturalne!

 

Obsługa CSP-Portal


Pierwsze logowanie

Zakupione urządzenie posiada bezpłatny dostęp do widoku sprzedaży i stanu urządzenia, w przypadku urządzeń CSP-Q zarządzania jego podstawowymi funkcjami.

Login i hasło do systemu zostanie przesłane po zakupie urządzenia przez producenta. Należy pamiętać aby podczas pierwszego logowania dokonać zmiany hasła na własne.

Konta demo

Do dyspozycji Klientów zostały skonfigurowane dwa przykładowe konta demo. Dzięki nim można w łatwy sposób sprawdzić skonfigurowane funkcje poszczególnych urządzeń.

login: demo

pass: demo!23

login: global

pass: demo!23

Dostępne urządzenia rodziny CSP

Do jednego konta może być przypisanych wiele różnych urządzeń.

Dostępne urządzenia serii Q znajdziemy w sklepie internetowym pod adresem:

https://www.ekoprysznic.pl/

 

Konfiguracja


Po zalogowaniu na stronie portal.cspay.pl możemy rozpocząć konfigurację zakupionego urządzenia rodziny CSP.

Panel ustawień

Po lewej stronie ekranu znajduje się panel ustawień. Jego widok zależy od posiadanego dostępu do poszczególnych funkcji konta.

Poniżej opisano wszystkie dostępne funkcje dla wszystkich produkowanych urządzeń.

 

PODSUMOWANIE
Przegląd

Znajdziemy tu skróconą informację o stanie pracy przypisanych do konta automatów.

Widok mapy

Lokalizacja automatów prezentowana jest na mapie - uprzednio należy każdemu z nich przypisać współrzędne geograficzne (zakładka Konfiguracja).

 

AUTOMATY
Stan aktualny

Zakładka, w której za pomocą graficznych "kafelków" odnajdziemy w szybki sposób pełną informację o stanie naszych automatów. Za pomocą kolorów rozróżniono rodzaj informacji:

Stan aktualny

Dodatkowo na każdym "kafelku" w prawym górnym rogu znajduje się ikona "koła zębatego" - link do ustawień automatu.

Dla urządzeń serii CSP-Q dodano:

Urządzenia serii CSP-Micro - raportują z możliwą do zmiany w urządzeniu częstotliwością informacje o stanie automatu. Służy do tego modem komunikacyjny z dowolną kartą SIM, w który wyposażany jest opcjonalnie automat.

W przypadku serii CSP-Q informacją o poziomie sprzedaży raportowana jest na bieżąco w CSP-Portal.

 

Zdarzenia

Zakładka, w której rejestrujemy zdarzenia związane z obsługą sterownika CSP-Micro.

Stan aktualny

 

Sprzedaż usługi

W zakładce Sprzedaż usługi znajdziemy listę płatności, czyli informacje o dokonanych płatnościach za wykupione kody, dla urządzeń serii CSP-Q:

Lista płatności

Wymienione parametry można sortować, wyszukiwać oraz ukrywać na liście według filtra.

Listę transakcji możemy dzielić po 15, 25, 50 widocznych na jednej stronie wierszy.

Wydruk do pliku w formacie PDF zawiera opłacony kod lub kody w przypadku paragonu wielokodowego.

Dla automatów wyposażonych w skaner (CSP-QS, CSP-On-Q, CSP-Mini-Q) poza 12 cyfrowym kodem otrzymamy również kod kreskowy.

Dzięki tym informacjom, administrator urządzenia może w dowolnym momencie, zdalnie pomóc Klientowi usługi odzyskać ewentualnie utracony i nie wykorzystany kod.

Wydruk pdf

 

Opłacony na stronie q.cspay.pl kod jest dostępny dla Klienta usługi bezpośrednio po dokonanej płatności na ekranie smartfona lub innego urządzenia za pomocą którego dokonał płatności.

Zakupiony kod zostaje automatycznie przesłany na podany adres e-mail opłacającego usługę.

Możliwe jest jego późniejsze odtworzenie w historii transakcji, po uprzednim zaakceptowaniu historii przeglądania strony q.cspay.pl.

Płatność

Kody nie tracą ważności, są jednorazowego użytku w dowolnym momencie, jak również unikalne i niepowtarzalne dla konkretnie wybranego i opłaconego urządzenia.

 

Kody serwisowe

Zakładka Kody serwisowe umożliwia wygenerowanie kodów mających zastosowanie w działaniu urządzenia lub zmianie jego właściwości.

Stan aktualny

Wybieramy urządzenie dla którego chcemy wygenerować kod serwisowy. Następnie wybieramy jeden z dostępnych kodów.

Konfiguracja

Konfiguracja

W zakładce Konfiguracja znajdziemy podstawowe parametry ustawień automatu.

Schematy sprzedaży

W zakładce Schemat sprzedaży definiujemy cennik automatu.

Schemat sprzedaży

Dodając nowy schemat powinniśmy określić poniższe parametry sprzedaży.

Pozycji schematów możemy tworzyć dowolną ilość - będą one widoczne w oknie płatności q.cspay.pl.

Schematów sprzedaży również możemy mieć kilka, w zależności od różnorodności usług jakie proponujemy. Możliwy jest również czasowy wybór schematu typu promocja - należy w tym przypadku zbudować promocyjny cennik i dokonać jego wyboru w zakładce Konfiguracja dla wybranego urządzenia. Po zakończeniu czasowej promocji należy ponownie powrócić do poprzedniego schematy sprzedaży.

W danym momencie automat może obsługiwać tylko jeden schemat sprzedaży.

Po poprawnym skonfigurowaniu zakładki Schemat sprzedaży należy wybrać i zatwierdzić schemat w zakładce Konfiguracja.

 

Operatorzy płatności

W zakładce Operatorzy płatności definiujemy parametry związane z kontem płatności, które zostanie utworzone po podpisanej umowie z operatorem.

Operatorzy płatności

Producent wskaże operatora z którym współpracuje Centralny System Płatności i urządzenia serii CSP-Q. Instrukcje dotyczące zawarcia umowy z operatorem zostaną przesłane przez producenta po dokonaniu zakupu urządzenia. Po zawarciu umowy z operatorem, przyszły administrator CSP-Portal powinien uzupełnić poniższe parametry w zakładce Operatorzy płatności:

Po poprawnym skonfigurowaniu zakładek Schemat sprzedaży oraz Operatorzy płatności należy wybrać i zatwierdzić schemat oraz operatora w zakładce Konfiguracja - aktualizując ustawienia.

 

Kreator konfiguracji

W zakładce Kreator konfiguracji możemy utworzyć kompletną konfigurację i przenieść ją za pomocą utworzonego kodu konfiguracji do urządzenia, skanując otrzymany kod paskowy. W przypadku urządzenia nie wyposażonego w skaner, utworzoną konfigurację możemy przepisać krok po kroku w MENU urządzenia za pomocą klawiatury.

Istnieje możliwość wykorzystania poprzednio utworzonej konfiguracji z dowolnego innego posiadanego urządzenia - w tym calu należy ją załadować z paska wyboru a następnie utworzyć kod konfiguracji.

 

INFORMACJE

W tym miejscu znajdziesz podstawowe informacje o systemie.

TPay - konfiguracja konta


Po zawarciu umowy z operatorem płatności TPay otrzymamy dostęp do konta w panelu akceptanta TPay oraz adres logowania https://panel.tpay.com/

Po poprawnym zalogowaniu powinniśmy w pierwszej kolejności, w zakładce Ustawienia / Tryb testowy zmienić z TAK na NIE oraz zapisać to ustawienie.

 

Poniżej podpowiadamy gdzie znajdują się wymagane w CSP-Portal parametry konfiguracyjne operatora płatności.

Identyfikator klienta (1)

Uzupełnij identyfikator klienta - numer widoczny w prawym górnym rogu ID .....

Klucz API (2)

Klucz API znajdziemy w zakładce Integracje / API posiada on 40 znaków, należy go skopiować i wkleić w odpowiednim miejscu w CSP-Portal.

Jeśli nie został jeszcze nadany klucz do starego API, należy dodać nowy klucz do starego API, rodzaj uprawnienia Transakcja.

Hasło API (3)

Hasło API również znajdziemy w zakładce Integracje / API po naciśnięciu przycisku EDYTUJ rozwinie się pole w którym powinniśmy nadać hasło API. Należy nadać nowe hasło oraz je powtórzyć, zapisać oraz wpisać w odpowiednich polach w CSP-Portal. Podczas zapisywania hasła zostaniemy poproszeni o ponowne zalogowanie się do konta w panelu akceptanta TPay.

Kod bezpieczeństwa (4)

Kod bezpieczeństwa znajdziemy w zakładce Ustawienia / Powiadomienia posiada on 16 znaków i należy go skopiować i wkleić w odpowiednim miejscu w CSP-Portal.

 

Kody błędów konfiguracji


Często spotykany błąd to brak wybranego Schematu sprzedaży lub Operatora płatności.

Komunikat o nieaktywnej sprzedaży informuje o konieczności odblokowania sprzedaży w zakładce AUTOMATY / Stan aktualny.

 

W przypadku niepoprawnie skonfigurowanych ustawień próba dokonania płatności zwraca na stronie q.cspay.pl kod błędu.

ERR53 - niepoprawny identyfikator klienta lub kod bezpieczeństwa.

 

ERR401 - niepoprawny klucz API lub hasło API.

 

Dodatkowe funkcje


Producent marki CSPayments nieustannie rozwija rodzinę produktów CSP. Odpowiadając wciąż rosnącym potrzebom naszych Klientów możemy tworzyć urządzenia spełniające ich oczekiwania, w oparciu o zaawansowane technologie płatnicze dostępne na rynku. Stały rozwój naszych produktów niesie za sobą konieczność zmian również w CSP-Portal.

Planujemy wprowadzić w niedługim czasie dodatkowe funkcje, dzięki którym będziemy mogli realizować większość oczekiwań naszych wymagających Klientów. Dodatkowe funkcje pojawią się w kolejnych edycjach systemu, część z nich nadal będzie dostępna nieodpłatnie w podstawowym pakiecie administracyjnym.

 

Serwis


Wszystkie niezbędne informacje dotyczące naszych wyrobów znajdziecie Państwo na stronie:

www.cspay.pl

Ewentualne usterki, uwagi oraz sugestie należy kierować do producenta systemu oraz urządzenia:

ELECOND :: Turowo 27, 78-400 Szczecinek :: tel. 094 374 94 88 :: office@cspayments.pl

 

Centralny System Płatności - CSP-Portal powstał w Polsce.