CSP-Multi / instrukcja obsługi V1.8

dla wersji oprogramowania F1.8

 

 

CSP-Panel_Multi+OUT8_TS35+P1

 

 

 

:: www.cspayments.pl ::


copyright © 2024

 

 

CSP-Multi / instrukcja obsługi V1.8WprowadzenieBezpieczeństwo użytkowaniaOchrona środowiska naturalnegoOpisZastosowanieDane techniczne CSP-MultiDane techniczne CSP-OUT8 TS35Dane techniczne CSP-OUT8 IP55InstalacjaJak otworzyć CSP-Multi?MontażPrzyłączenie do sieci elektrycznejCSP-MultiCSP-OUT8Praca urządzeniaKonfiguracjaWywołanie MENUZmiana domyślnego kodu PINFunkcje CSP-Multi00 – kasowanie czasu01 - całkowita suma gotówki02 - aktualna suma gotówki03 - suma płatności bezgotówkowych04 - całkowita liczba wprowadzonych kodów płatności05 – ilość obsługiwanych urządzeń06 - adresowanie modułów CSP-P107 – numeracja urządzeń08 – wyboru numeru urządzenia z poziomu klawiatury10 - działanie wyświetlaczy LED i podświetlenia klawiatury11 - jasność wyświetlaczy i podświetlenia klawiatury20 - działanie sygnalizacji dźwiękowej24 - tryb działania przycisku CSP-P130 - mapowanie kanału do numeru cennika31 - jednostka czasu cennikaBudowa cennikaustawienia kwot cennika ustawienia czasów cennikaPrzykładowy cennik prania i suszeniaobsługa banknotówobsługa żetonów70 - czas otwartego kredytu71 - wartość w cenniku od której startuje płatność bezgotówkowa 72 - maksymalna kwota płatności bezgotówkowej PLN73 - cennik płatności bezgotówkowej74 - wartości kwoty skoku inkrementacji / dekrementacji kwoty płatności bezgotówkowej75 - obsługa funkcji terminala Funkcje obsługi przycisku CSP-P180 - procedura rozpoczęcia usługi81 - maksymalna liczba zatrzymań usługi 82 - maksymalny czas zatrzymania usługi 83 - akcja po upływie czasu zatrzymania usługi84 - możliwość przedłużenia działającej usługi85 - załączenie / wyłączenie wybranego kanału (prysznica)86 - czas do startu usługi90 – zmiana kodu PIN97 - wyświetlenie wersji firmware98 - wyświetlenie numeru seryjnego99 - wyjście z menuSygnał alarmowyPłatność CSP-QKody serwisowe stałe oraz kody "darmowe" - poza ewidencją sprzedażyCSP PortalSerwisKonserwacjaGwarancja

Wprowadzenie


Instrukcje systemów CSP znajdują się pod adresem www.cspay.pl/doc

Centralny System Płatności (CSP) jest zaawansowanym systemem sprzedaży usług.

Niniejsza instrukcja dotyczy wersji oprogramowania F1.8.

Opisana wersja urządzenia dostępowego CSP-Multi przeznaczona jest do obsługi różnego rodzaju urządzeń, takich jak pralki czy suszarki, ogólnie systemów ze zróżnicowanym cennikiem usługi.

Za pomocą klawiatury w CSP-Multi wybieramy numer urządzenia (1-32) i dokonujemy płatności (moneta, zbliżeniowo karta, smartfon, BLIK) .

Na wyświetlaczu odmierzany jest upływ czasu wybranego numeru urządzenia.

Poprzez moduł CSP-OUT8 zostaje załączone wyjście sterujące dla stycznika załączającego pralkę / suszarkę.

 

Bezpieczeństwo użytkowania

Przed uruchomieniem urządzenia należy przestrzegać następujących wskazówek:

Ochrona środowiska naturalnego

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym zabronione jest umieszczanie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu do punktu prowadzącego taką zbiórkę lub do sprzedawcy u którego został dokonany zakup. Powyższe obowiązki zostały nałożone w celu ograniczenia ilości odpadów powstających ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbiórki, odzysku i recyklingu surowców. Szczegóły ustawy znajdują się na stronie gios.gov.pl.

Niniejsza instrukcja jest dostarczana w wersji elektronicznej. Jeśli nie musisz nie drukuj jej.

Pomagaj chronić środowisko naturalne!

 

Opis


Zastosowanie

Urządzenie dostępowe Centralnego System Płatności CSP-Multi jest samodzielnym urządzeniem dostępowym za pomocą którego obsłużymy od 1-32 pralki lub suszarki. Do każdego CSP-Multi możemy podłączyć maksymalnie 4 moduły wyjść CSP-OUT8. Każdy moduł CSP-OUT8 posiada 8 niezależnych wyjść, wyzwalanych na określony czas po dokonaniu opłaty. Urządzenie zasilane jest napięciem 230VAC. Każdy kanał obsługiwany jest przez przekaźnik bezpotencjałowy, dzięki czemu możemy podać dowolne napięcie na wejście systemu, otrzymując to samo napięcie po opłacie na jednym z wyjść. Dla uproszczenia stosuje się wspólne napięcie zasilania i sterowania styczników.

CSP-Multi wyposażono w podświetlaną klawiaturę, sygnalizację dźwiękową, wyraźny trzysegmentowy wyświetlacz LED.

 

Dane techniczne CSP-Multi

 

Dane techniczne CSP-OUT8 TS35
Dane techniczne CSP-OUT8 IP55

 

Instalacja


Jak otworzyć CSP-Multi?

Montaż

Urządzenie należy przykręcić do stabilnej powierzchni ściany czterema śrubami, uprzednio należy przygotować odpowiednie przewody przyłączeniowe.

Przyłączenie do sieci elektrycznej

Przyłączenie urządzenia do sieci elektrycznej powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

Urządzenie w komplecie nie posiada przewodów umożliwiających przyłączenie. Do tego celu należy użyć trzy-żyłowy przewód zasilania - drut płaski lub okrągły typu: YDY Cu 3x1.5mm2 PVC 300V.

 

CSP-Multi

Urządzenie główne CSP-Multi zasilamy napięciem 230VAC, według poniższego rysunku.

1 - L / 2 - N / 3 - PE

CSP-Multi posiada płytkę interfejsu komunikacyjnego CSP-IFACE-MM, do którego podłączamy moduł rozszerzeń CSP-OUT8.

Opcjonalnie do CSP-Multi można podłączyć moduły CSP-P1 prezentujące upływ opłaconego czasu przy pralce i suszarce.

CSP-OUT8

Moduł wyjść CSP-OUT8 należy podłączyć z CSP-Multi za pomocą górnego złącza płytki CSP-IFACE [LINIA 2].

Moduł CSP-OUT8 posiada podwójne złącze, które należy okablować z [LINIA 2] według kolorów jak poniżej.

Wejścia złącz zostały zdublowane i są pomocne do rozszerzania systemu o kolejny moduł CSP-OUT8 w [LINIA 2].

 

Niebieski przełącznik służy do ustawienia kolejnych adresów modułów CSP-OUT8. W przypadku zastosowania jednego modułu (maksymalna ilość kanałów 8) przełącznik na pierwszej pozycji ON=1 wskazuje adres 1 urządzenia. Kolejne moduły powinny posiadać kolejne adresy ON=2 / ON=3 / ON=4. Podłączenie CSP-Panel-Multi i prawidłowa adresacja modułów CSP-OUT8 sygnalizowana jest miganiem żółtej diody led STAT.

Moduł CSP-OUT8 posiada tryb testowy, w którym zostają załączone wszystkie tory, w tym celu należy przełączyć niebieski przełącznik na wszystkich pozycjach na OFF.

Wyjścia modułu CSP-OUT8 zostały przedstawione na rysunku poniżej.

Linia wejściowa modułu (strzałka skierowana w stronę złącza) posiada zdublowane styki złącza L-IN.

W przypadku sterowania 230VAC styczników, można wykorzystać zasilanie główne systemu, w innym przypadku można na wejście L-IN podać niższe napięcia do sterowania styczników 24VAC/DC lub 12VDC.

Wyjścia modułu L-OUT (strzałka skierowana od złącza) ponumerowano kolejno 1-8.

Maksymalne obciążenie wyjścia CSP-OUT8 wynosi 2A/250VAC. W przypadku pralek i suszarek moduł CSP-OUT8 służy do sterowania zewnętrznych styczników, dzięki którym możemy załączyć wyższe moce na wyjściach.

Praca urządzenia

Prawidłowe podłączenie zasilania poszczególnych elementów systemu wskazuje zapalenie zielonych diod led.

System CSP-Multi dostarczany jest do Klienta po uprzednim skonfigurowaniu i zaadresowaniu.

W celu rozszerzenia systemu o kolejne moduły należy dokonać ich adresacji.

Zmiany ustawień konfiguracji wymagają zapoznania się z dalszą częścią instrukcji.

 

Konfiguracja


Konfiguracji urządzenia dokonujemy w MENU za pomocą klawiatury numerycznej.

 

Wywołanie MENU

W celu wywołania MENU należy przytrzymać przez 5 sekund jednocześnie dwa klawisze [ * ] i [ # ]. Urządzenie poprosi nas o trzycyfrowy kod PIN dostępu do MENU urządzenia. Domyślny kod PIN po zakupie urządzenia to 258. Kod zatwierdzamy symbolem #. Prawidłowy kod zostanie potwierdzony przerywanym - podwójnym sygnałem dźwiękowym. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza z dostępnych funkcji 00.

Po MENU poruszamy się przewijając kolejne funkcje cyfrą [ 6 ] do przodu a cyfrą [ 4 ] do tyłu. Zatwierdzamy znakiem [ # ] a rezygnujemy (cofamy) [ * ]. Wybrany parametr zwiększamy cyfrą [ 2 ] a zmniejszamy cyfrą [ 8 ]. Dwie minuty bezczynności w MENU powoduje automatyczne jego zamknięcie.

Zmiana domyślnego kodu PIN

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać w MENU jest zmiana kodu PIN na własny. Ta funkcja jest dostępna pod numerem 90. Po wywołaniu MENU i wpisaniu domyślnego kudu PIN [ 258 ] należy odnaleźć cyfrą [ 6 ] do przodu a cyfrą [ 4 ] do tyłu funkcję o numerze 90. Zatwierdzić jej wybór [ # ] i dwukrotnie podać nowy trzycyfrowy PIN i zatwierdzić [ # ]. Poprawnie nadany nowy PIN zostanie potwierdzony dwukrotnym mignięciem białej diody LED. Od tej pory będzie już obowiązywał nowy PIN.

 

Funkcje CSP-Multi

Poniżej przedstawiono wszystkie dostępne funkcje urządzenia CSP-Multi z wykorzystaniem modułu rozszerzeń CSP-OUT8 i CSP-P1 jak również związane z nimi parametry. Podkreślono domyślne - fabryczne parametry urządzenia.

00 – kasowanie czasu

Przytrzymanie 5 sekund klawisza # spowoduje skasowanie wszystkich aktywnych czasów usługi urządzenia.

01 - całkowita suma gotówki

Licznik bilonu obsłużonego przez urządzenie - niekasowalny licznik sumy gotówki

Wszystkie liczniki prezentowane są za pomocą trzech cyfr wyświetlacza czytając od lewej strony wyświetlanej liczby. Aby wyświetlić dalszy ciąg liczby należy przewinąć w prawo klawiszem [ 6 ].

02 - aktualna suma gotówki

Aktualny licznik gotówki obsłużonej przez urządzenie - kasowalny licznik sumy gotówki Licznik przydatny do kontroli odbieranej z urządzenia gotówki. Powinien zostać skasowany każdorazowo po jej odbiorze.

Przytrzymanie 5 sekund klawisza # spowoduje skasowanie aktualnego licznika gotówki.

03 - suma płatności bezgotówkowych

Licznik płatności bezgotówkowej (tylko zbliżenie karta) obsłużonej przez urządzenie.

04 - całkowita liczba wprowadzonych kodów płatności

Licznik wprowadzonych kodów płatności.

Nie jest to ilość wykupionych czy wygenerowanych kodów w systemie CSP-Portal a jedynie ilość wprowadzonych do urządzenia.

05 – ilość obsługiwanych urządzeń

Dostępna ilość urządzeń (pralek / suszarek) obsługiwanych przez CSP-Multi [1-32].

06 - adresowanie modułów CSP-P1

Tryb adresowania modułów CSP-P1. Po wywołaniu funkcji [06 i #] na wyświetlaczu pojawi się tryb adresowania [Adr]. Dioda LED modułów zapali się kolorem białym. Za pomocą przycisku należy wybrać adres odpowiadający kolejnemu modułowi. Adresy w linii nie mogą się powtarzać.

07 – numeracja urządzeń

Istnieje możliwość zmiany numerów urządzeń (pralek / suszarek) z 1-32 na dowolny inny z puli 1-999.

Po wywołaniu funkcji dla kanału pierwszego _01 przypisujemy nowy numer, zmieniając domyślny 1 na dowolny, zmiany dokonujemy wyborem [ # ] wpisujemy nowy (niepowtarzalny) numer urządzenia i zatwierdzamy ponownie [ # ]. Czynność powtarzamy dla każdego kolejnego kanału.

08 – wyboru numeru urządzenia z poziomu klawiatury

0 - brak możliwości wyboru numeru urządzenia (pralki / suszarki) z poziomu klawiatury, wybór następuje z poziomu zewnętrznego modułu CSP-Panel

1 - możliwy wybór numeru urządzenia z poziomu klawiatury

10 - działanie wyświetlaczy LED i podświetlenia klawiatury

0 - tryb eko, klawiatura gaśnie po 20 sekundach od ostatniego naciśnięcia, wyświetlacze gasną po 20 sekundach od zakończenia usługi 1 - klawiatura gaśnie po 20 sekundach od ostatniego naciśnięcia, wyświetlacze aktywne 2 - klawiatura i wyświetlacze zawsze aktywne

11 - jasność wyświetlaczy i podświetlenia klawiatury

0 - 25% 1 - 50% 2 - 75% 3 - 100%

20 - działanie sygnalizacji dźwiękowej

0 - wyłączony 1 - załączony 2 - sygnalizacja, sygnał dźwiękowy przypomina o upływającym czasie usługi co 1 minutę na pięć minut przed końcem usługi co 10 sekund w ostatniej minucie usługi co sekundę w ostatnich dziesięciu sekundach usługi

24 - tryb działania przycisku CSP-P1

0* - brak akcji 1 - zatrzymanie usługi (z zatrzymaniem czasu) 2 - zawieszenie usługi (bez zatrzymania czasu) 3 - zakończenie usługi

30 - mapowanie kanału do numeru cennika

_01-X numer kanału, gdzie X oznacza ilość obsługiwanych urządzeń (parametr #05)

1-8 - numer cennika

31 - jednostka czasu cennika

_01-8 - numer cennika

0 - minuty (wyświetlane bez zaokrąglenia powyżej 10 godzin)

1 - godziny (wyświetlane bez zaokrąglenia powyżej 10 godzin)

2 - godziny (wyświetlane z zaokrągleniem powyżej 10 godzin)

Budowa cennika

ustawienia kwot cennika

Możemy zdefiniować do 8 cenników oraz po 9 pozycji w każdym z nich.

Możemy również pozostawić jeden cennik z jedną pozycją ceny.

41 - cennik nr 1 - kwota

_01-9 - numer pozycji

42 - cennik nr 2 - kwota

_01-9 - numer pozycji

43 - cennik nr 3 - kwota

_01-9 - numer pozycji

44 - cennik nr 4 - kwota

_01-9 - numer pozycji

45 - cennik nr 5 - kwota

_01-9 - numer pozycji

46 - cennik nr 6 - kwota

_01-9 - numer pozycji

47 - cennik nr 7 - kwota

_01-9 - numer pozycji

48 - cennik nr 8 - kwota

_01-09 - numer pozycji

ustawienia czasów cennika

Każda z pozycji czasu powinna być przyporządkowana do odpowiedniego cennika i pozycji ceny w nim.

Możemy pozostawić jeden cennik z jedną pozycją czasu dla jednej ceny.

51 - cennik nr 1 - czas

_01-9 - numer pozycji

52 - cennik nr 2 - czas

_01-9 - numer pozycji

53 - cennik nr 3 - czas

_01-9 - numer pozycji

54 - cennik nr 4 - czas

_01-9 - numer pozycji

55 - cennik nr 5 - czas

_01-9 - numer pozycji

56 - cennik nr 6 - czas

_01-9 - numer pozycji

57 - cennik nr 7 - czas

_01-9 - numer pozycji

58 - cennik nr 8 - czas

_01-9 - numer pozycji

Przykładowy cennik prania i suszenia

Przedstawiamy konstrukcję dwóch różnych cenników dla dwóch pralek 10 PLN za 90 minut i dwóch suszarek 8 PLN za 75 minut.

#30 - mapowanie kanału do numeru cennika

_01 - 1 // przypisano do pralki pod nr _01 cennik nr 1

_02 - 1 // przypisano do pralki pod nr _02 cennik nr 1

_03 - 2 // przypisano do suszarki pod nr _03 cennik nr 2

_04 - 2 // przypisano do suszarki pod nr _04 cennik nr 2

#31 jednostka czasu cennika

_01 - 0 // prezentacja minutowa czasu dla pralki pod nr _01

_02 - 0 // prezentacja minutowa czasu dla pralki pod nr _02

_03 - 0 // prezentacja minutowa czasu dla suszarki pod nr _03

_04 - 0 // prezentacja minutowa czasu dla suszarki pod nr _04

#41 // przypisanie ceny do cennika nr 1

_01 - 010. // cena prania 10 PLN dla pozycji _01 w cenniku nr 1

#42 // przypisanie ceny do cennika nr 2

_01 - 8.00 // cena suszenia 8 PLN dla pozycji _01 w cenniku nr 2

#51 // przypisanie czasu do cennika nr 1

_01 - 090. // czas prania 90 minut dla pozycji _01 w cenniku nr 1

#52 // przypisanie czasu do cennika nr 2

_01 - 075. // czas suszenia 75 minut dla pozycji _01 w cenniku nr 2

Podsumowanie

Pod #30 przypisaliśmy numery cenników do dwóch pralek i dwóch suszarek.

Pod #31 zdefiniowaliśmy prezentację czasu dla każdego z urządzeń.

Pod #41/42 zdefiniowaliśmy ceny usługi prania i suszenia.

Pod #51/52 zdefiniowaliśmy czas usługi prania i suszenia.

obsługa banknotów

Opcja niedostępna dla CSP-Multi

Aby wyłączyć z obsługi banknot, pod jego numerem należy zmienić wartość z [ 1 ] na [ 0 ]. 61 - akceptacja nominału banknotu [ 10 PLN ] 62 - akceptacja nominału banknotu [ 20 PLN ] 63 - akceptacja nominału banknotu [ 50 PLN ] 64 - akceptacja nominału banknotu [ 100 PLN ]

obsługa żetonów

67 - wartość żetonu C1 [ PLN ] 68 - wartość żetonu C2 [ PLN ] 69 - wartość żetonu C3 [ PLN ]

70 - czas otwartego kredytu

Czas wyrażony w minutach, podczas którego możliwe jest powiększanie kredytu według progów cennika. Po tym czasie następuje również porzucenie czasu (kredytu) poniżej pierwszego progu cennika (zbyt mała kwota została opłacona, nie osiągnięto pierwszego progu cennika). Odliczanie czasu następuje od momentu braku reakcji, po wrzuceniu ostatniej monety lub banknotu. Płatność bezgotówkowa Obsługa płatności bezgotówkowej - zbliżenie kartą lub smartfonem.

71 - wartość w cenniku od której startuje płatność bezgotówkowa

(minimalna kwota obsługiwana kartą)

_01-8 - numer cennika

1-9 // minimalna kwota płatności bezgotówkowej określona numerem pozycji w danym cenniku

Wartość możemy zdefiniować osobno dla każdego z cenników i jest zależna od wartości ustawionej w parametrach cennika #41-48.

72 - maksymalna kwota płatności bezgotówkowej PLN
73 - cennik płatności bezgotówkowej

Tryb inkrementacji / dekrementacji kwoty płatności bezgotówkowej. 0 - po wartościach cennika startuje od pozycji ustawionej funkcją [71] po cenniku, poza cennikiem o wartość zdefiniowaną funkcją [74] 1 - bez cennika, tylko po skoku zdefiniowanym funkcją [74]

74 - wartości kwoty skoku inkrementacji / dekrementacji kwoty płatności bezgotówkowej
75 - obsługa funkcji terminala

0 - obsługa funkcji terminala zewnętrznymi przyciskami [ - ] [ OK / * ] [ + ] 1 - obsługa funkcji terminala klawiszami klawiatury

Funkcje obsługi przycisku CSP-P1

80 - procedura rozpoczęcia usługi

0 - usługa realizowana natychmiast 1 - usługa zawieszona, czas się odlicza (wznowienie za pomocą wejścia) 2 - usługa zatrzymana, czas zatrzymany (wznowienie za pomocą wejścia)

81 - maksymalna liczba zatrzymań usługi

(0/1/2/3) (0 = dowolna ilość)

82 - maksymalny czas zatrzymania usługi

(0-300) wyrażony w sekundach (0 - bez kontroli) 60

83 - akcja po upływie czasu zatrzymania usługi

0 - zawieszenie usługi (bez zatrzymywania czasu) - czas wystartuje ale alektrozawór pozostanie zamknięty 1 - przywrócenie działania usługi - czas wystartuje i alektrozawór zostanie otwarty

84 - możliwość przedłużenia działającej usługi

0 - niemożliwe przedłużenie działającej usługi 1 - możliwe przedłużenie działającej usługi

85 - załączenie / wyłączenie wybranego kanału (prysznica)

Funkcja przydatna w przypadku stałego załączenia (prysznic darmowy) lub wyłączenia z obsługi danego prysznica (brak możliwości wyboru danego prysznica - awaria). Aby aktywować dany kanał urządzenia należy wywołać funkcję [85]. W kolejnym kroku dla numeru odpowiadającego kanałowi (nie koniecznie prysznicowi, jeśli numery zostały zmienione w funkcji [07]), należy klawiszem [ # ] zmieniać stan kanału. Kolor biały oznacza załączoną na stałe usługę, kolor fioletowy brak możliwości opłaty usługi w danym kanale (prysznicu). Brak koloru oznacza pracę w trybie normalnym. Można aktywować wspomniane funkcje dla wszystkich kanałów jednocześnie, jest to możliwe pod numerem [ 0 ] przypisanym dla wszystkie kanałów. Funkcja przydatna dla instalatorów systemu.

86 - czas do startu usługi

Funkcja aktywna gdy dla funkcji [80] wybrano parametr [2] - jest to czas wyrażony w sekundach do automatycznego rozpoczęcia usługi. 0 - usługa wystartuje po użyciu przycisku P1 - START

90 – zmiana kodu PIN

funkcję opisano na początku rozdziału

97 - wyświetlenie wersji firmware
98 - wyświetlenie numeru seryjnego
99 - wyjście z menu

 

Sygnał alarmowy

Urządzenie zostało wyposażone w dodatkowe zabezpieczenie przed nieautoryzowanym otwarciem. Aby aktywować zabezpieczenie, należy przełączyć niebieski przełącznik na płytce CSP-IFACE-MM w pozycji 1 na On.

Od tego momentu otwarcie urządzenia bez podania prawidłowego kodu PIN na klawiaturze, powoduje wzbudzanie dźwiękowego sygnału alarmowego. Sygnał ustanie po prawidłowym wpisaniu kodu.

 

Płatność CSP-Q


Aby dokonać płatności zeskanuj kod QR znajdujący się na urządzeniu lub wpisz na stronie q.cspay.pl czterocyfrowy numer urządzenia.

Płatności można dokonać dowolnym urządzeniem posiadającym dostęp do przeglądarki stron www.

Po dokonaniu wyboru urządzenia - usługi, którą chcemy opłacić, należy wybrać kwotę płatności oraz jej formę. Do dyspozycji jest większość polskich banków oraz kod BLIK.

Płatności dokonujemy w aplikacji bankowej przypisanej do naszego smartfona lub innego urządzenia, w którym wywołaliśmy stronę płatności. Płatność jest w pełni bezpieczna, gdyż odbywa się w znanej nam aplikacji bankowej. Po poprawnej autoryzacji płatności otrzymamy 12 cyfrowy niepowtarzalny kod zapisany również w postaci kodu kreskowego. Kod należy przepisać kolejno na klawiaturze. W celu późniejszego użycia kodu możemy go przesłać na swój adres e-mail. Taką sugestię otrzymamy na końcu procesu płatności. Kod jest kodem jednorazowym i nie traci ważności. Jest on przypisany konkretnie do urządzenia wybranego podczas płatności. Można go użyć w dowolnym, również w późniejszym czasie.

Istnieje możliwość sprzedaży / zakupu wielu kodów za pomocą jednej płatności, decydujemy o tym podczas konfiguracji urządzenia w CSP-Portal. Otrzymane wiele kodów możemy wykorzystać kolejno lub dowolnie również w późniejszym czasie. Dobrym przykładem wielu kodów są karnety.

Przeglądarka stron www w smartfonie czy innym urządzeniu na którym dokonaliśmy płatności, umożliwia nam przechowanie w historii zakupów (pliki cookies) trzech ostatnich transakcji. Dzięki udzielonej zgodzie na przechowywanie tych danych, możemy w późniejszym czasie wykorzystać kody z trzech ostatnich transakcji. Dodatkowo z poziomu administratora w CSP-Portal można odczytać wygenerowane dotychczasowo kody lub wygenerować nowe kody serwisowe, które nie zostaną zaliczone do sprzedaży usługi.

Kody są kodami jednorazowymi, próba ponownego użycia tego samego kodu sygnalizowana jest niebieskim światłem diody umieszczonej pod wyświetlaczem urządzenia. Czerwony kolor diody informuje nas o błędnym kodzie (najczęściej jest to próba użycia kodu na nie tym urządzeniu które zostało wybrane podczas płatności). Zielony kolor diody informuje nas o prawidłowo przyjętym kodzie.

Białe światło informuje o załączonym trybie konfiguracji automatu.

 

Kody serwisowe stałe oraz kody "darmowe" - poza ewidencją sprzedaży


Istnieje możliwość wygenerowania stałych kodów serwisowych. Taki rodzaj kodu jest możliwy wielokrotnie do użycia, nie traci swojej ważności.

Możliwe jest wygenerowanie również "darmowych" kodów - poza ewidencją sprzedaży. Dzięki temu rodzajowi kodu możliwe jest nieodpłatne udostępnienie usługi, stosowane najczęściej jako darmowa opcja do usługi głównej. Przykładowo otrzymujemy darmowy prysznic do płatnej usługi pobytu na polu namiotowym.

Wspomniane kody stałe oraz "darmowe" generujemy w CSP-Portal. Pełną informację na ten temat uzyskamy w instrukcji tego produktu.

Do sprawnego generowania "darmowych" kodów, bez logowania do CSP-Portal, służy drukarka kodów CSP-Print. Zapytaj o ten produkt sprzedawcę.

 

CSP Portal


Zakupione urządzenie CSP posiada bezpłatny dostęp do zarządzania jego podstawowymi funkcjami. Login i hasło do systemu zostanie przesłane po zakupie urządzenia przez producenta. Należy pamiętać aby podczas pierwszego logowania dokonać zmiany hasła na własne.

Po zalogowaniu na stronie portal.cspay.pl mamy dostęp do portalu w którym możemy dokonać zmian związanych z funkcjonowaniem naszych urządzeń CSP. Do jednego konta może być przypisanych wiele urządzeń dostępowych CSP.

Instrukcja obsługi CSP-Portal jest dostępna pod adresem https://cspay.pl/doc/

 

Serwis


Wszystkie niezbędne informacje dotyczące naszych wyrobów znajdziecie Państwo na stronie:

www.cspayments.pl

Ewentualne usterki, uwagi oraz sugestie należy kierować do producenta urządzenia:

ELECOND :: Spacerowa 7, 78-400 Turowo :: tel. 094 374 94 88 :: office@cspayments.pl

 

Konserwacja


Urządzenie podczas swojej eksploatacji nie wymaga konserwacji.

Samo urządzenie nie powoduje podniesienia temperatury otoczenia.

Urządzenie jest zgodne z postanowieniami dyrektyw:

 

Gwarancja


Producent firma ELECOND udziela gwarancji na użytkowanie Centralnego Systemu Płatności

CSP-Multi na okres 36 miesięcy od daty wystawienia faktury sprzedaży.

W tym okresie w ramach zasadnej reklamacji, urządzenie zostanie naprawione na koszt i staraniem producenta, po uprzednim ustaleniu daty naprawy serwisowej. W tym celu prosimy o kontakt z producentem.

 

ELECOND :: Spacerowa 7, 78-400 Turowo :: tel. 094 374 94 88 :: office@cspayments.pl

Po rozpatrzeniu zasadności reklamacji, urządzenie zostanie naprawione, w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych lub krótszym czasie, ustalonym na mocy innej zawartej z nabywcą systemu umowy.

Producent zastrzega sobie prawo odmowy naprawy lub wymiany urządzenia, w okresie objętym gwarancją, jeśli zaistnieje obawa, że urządzenie było eksploatowane niezgodnie z niniejszą instrukcją.

Centralny System Płatności CSP-Multi / CSP-OUT8 / CSP-P1 wyprodukowano w Polsce.

36_CSP-MULTI_CE