CSP-2ON instrukcja obsługi V1.0.3

dla wersji oprogramowania F1.0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

:: www.cspayments.pl ::


copyright © 2023

 

Wprowadzenie


Instrukcje systemów CSP znajdują się pod adresem www.cspay.pl/doc

Centralny System Płatności (CSP) jest zaawansowanym systemem sprzedaży usług.

Niniejsza instrukcja dotyczy wersji oprogramowania F1.0.3.

Opisana wersja urządzenia dostępowego CSP-2ON przeznaczona jest do obsługi sprzedaży usługi opartej na zasileniu dwóch dowolnych odbiorników elektrycznych.

Urządzenie dostępowe - po wybraniu jednego z dwóch kanałów oraz po dokonaniu opłaty - załącza zasilanie 230VAC udostępniając usługę Klientowi.

Płatności za usługę dokonujemy za pomocą monet lub żetonów.

Bezpieczeństwo użytkowania

Przed uruchomieniem urządzenia należy przestrzegać następujących wskazówek:

Ochrona środowiska naturalnego

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym zabronione jest umieszczanie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu do punktu prowadzącego taką zbiórkę lub do sprzedawcy u którego został dokonany zakup. Powyższe obowiązki zostały nałożone w celu ograniczenia ilości odpadów powstających ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbiórki, odzysku i recyklingu surowców. Szczegóły ustawy znajdują się na stronie gios.gov.pl.

Niniejsza instrukcja jest dostarczana w wersji elektronicznej. Jeśli nie musisz nie drukuj jej.

Pomagaj chronić środowisko naturalne!

 

Opis


Zastosowanie

Urządzenie dostępowe Centralnego System Płatności CSP-2ON jest samodzielnym urządzeniem dostępowym, za pomocą którego załączamy i wyłączamy zasilanie dwóch dowolnych odbiorników elektrycznych. Upływ czasu prezentowany jest na trzy segmentowym wyświetlaczu LED – dodatkowo dioda trójkolorowa sygnalizuje różne stany urządzenia. Urządzenie dostępne jest z zasilaniem 230VAC. To samo napięcie jest przekazywane na wyjście zasilania podłączanego urządzenia.

CSP-2ON znajdują szerokie zastosowanie w: płatnych pralniach, prysznicach, oświetleniach boisk, solariach, saunach, oraz wielu innych usługach.

 

Dane techniczne

 

Elementy urządzenia
Obudowa

Urządzenie składa się z obudowy stalowej malowanej proszkowo, panel przedni wykonano ze stali nierdzewnej.

CSP-2ON_rzuty.png

 

Pozostałe istotne podzespoły systemu:

Instalacja


Montaż

Urządzenie należy przykręcić do stabilnej powierzchni ściany czterema śrubami, uprzednio należy przygotować odpowiednie przewody przyłączeniowe.

Przyłączenie do sieci elektrycznej

Przyłączenie urządzenia do sieci elektrycznej powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

Urządzenie w komplecie nie posiada przewodów umożliwiających przyłączenie. Do tego celu należy użyć trzy-żyłowy przewód zasilania - drut płaski lub okrągły typu: YDY Cu 3x2.5mm2 PVC 300V.

UWAGA ! Pamiętaj aby przekroje przewodów były dostosowane do mocy podłączanego odbiornika. Maksymalnie 20A (4500W). Przyłączenia urządzenia do sieci elektrycznej 230VAC ± 10% 50-60Hz oraz urządzeń nadzorowanych (odbiorników) należy dokonać według poniższej instrukcji.

Urządzenie CSP-2ON posiada dwa niezależne kanały [ OUT 1 ] i [ OUT 2 ].

Oznaczenia przewodów: PE ochronny / L fazowy / N neutralny.

Kolejno od góry przewody:

1 IN wejście zasilania 230VAC

PE / L / N

1 OUT wyjście zasilania 230VAC / max. 20A

N / L / PE

2 IN wejście zasilania 230VAC

PE / L / N

2 OUT wyjście zasilania 230VAC / max. 20A

N / L / PE

 

UWAGA ! Wejścia zasilania są od siebie niezależne. Aby otrzymać zasilanie na wyjściu [ 2 OUT ] należy osobno zasilić wejście [ 2 IN ].

 

Konfiguracja


Konfiguracji urządzenia dokonujemy wchodząc do menu ustawień. Po menu poruszamy się za pomocą trzech klawiszy umieszczonych wewnątrz urządzenia, na górnej krawędzi płytki sterownika CSP-CB.

ZMNIEJSZ [ - ] ZATWIERDŹ [ OK ]POWIĘKSZ [ + ]

Aby wywołać menu ustawień należy otworzyć urządzenie i przytrzymać 3 sekundy przycisk [ OK ].

Przytrzymując przycisk [ - ] wychodzimy o jeden poziom wyżej w menu ustawień.

Dłuższe przytrzymanie klawiszy [ + ] [ - ] powoduje przyspieszenie zmiany wartości.

 

Funkcje menu

001 - licznik główny - suma wszystkich wrzuconych monet (nie zlicza żetonów)

Wciskając [ OK ] wchodzimy poziom niżej i wyświetlamy aktualny stan licznika. Kwotę przewijamy do przodu przyciskiem [ + ]. Kwota prezentowana jest po trzy cyfry, czytając od lewej strony liczby. Wychodzimy wciskając [ OK ].

101 - ustawienia pierwszego kanału

Wciskając [ OK ] wchodzimy poziom niżej.

Każdy kanał posiada możliwość ustawienia do ośmiu progów czasu i ceny, każdy kolejny będzie wyższy od poprzedniego. Nie ma możliwości zdefiniowania kolejnego progu bez zdefiniowania poprzedniego, kolejne progi będą pojawiały się automatycznie.

Kolejne progi czasu i ceny wykorzystywane są w cennikach progresywnych, w których za kolejne wyższe kwoty uzyskujemy relatywnie więcej czasu.

11 - ustawienia pierwszego czasu

Wciskając [ OK ] definiujemy wartość pierwszego czasu.

Najniższa wartość 0.01 wskazuje czas 1 sekundy, kolejno przechodzimy do edycji minut i godzin.

Zmieniamy w zakresie 0.01 sekund do 720 godzin.

Ustalamy wartość i zatwierdzamy [ OK ].

12 do 18 - ustawienie drugiego do ósmego czasu

71 - ustawienia pierwszej ceny

Wciskając [ OK ] definiujemy wartość pierwszej ceny.

Domyślna wartość wskazuje wartość 1.00 waluty głównej urządzenia . Zmieniamy w zakresie 0.10 do 500.

Ustalamy oczekiwaną wartość i zatwierdzamy [ OK ].

72 do 78 - ustawienie drugiej do ósmej ceny

102 - ustawienia drugiego kanału

Ustawienia jak wyżej dla drugiego kanału urządzenia CSP-2ON.

120 - ustawienia wartości żetonów

Wciskając [ OK ] wybieramy numer żetonu [ 01 ] [ 02 ] [ 03 ].

Wartość definiujemy w zakresie 0.1 - 500.

130 - ustawienia długości czasu powiększenia kredytu, według cennika progresywnego

Funkcja widoczna w menu po ustawieniu więcej niż jednej ceny i czasu.

Wciskając [ OK ] definiujemy wartość w zakresie 0.10 - 0.10. od 10 sekund do 10 minut.

201 - ustawienia działania przycisków wyboru kanałów

Wciskając [ OK ] wybieramy numer kanału [ 01 ] [ 02 ].

0 - kanał wyłączony - po wciśnięciu przycisku wyboru kanału, na wyświetlaczu pojawi się [OFF]

1 - kanał włączony

2 - kanał włączony, aktywna funkcja darmowego załączenia kanału na czas 30 sekund

Funkcję darmowego załączenia kanału na czas 30 sekund wywołujemy po zakończeniu usługi, przytrzymując przycisk wyboru kanału przez 3 sekundy. Możliwe jest dwukrotne wywołanie tej funkcji, w jednym cyklu opłaty.

901 - ustawienia sygnalizacji dźwiękowej

0 - dźwięk wyłączony

1 - dźwięk włączony

999 - odczyt wersji oprogramowania

Wciskamy [ OK ] przewijamy [ + ] i odczytujemy kolejno [F 1.] [F .0.] [F .3]

Aktualna wersja to F1.0.3

 

Poziom menu w którym się obecnie znajdujemy, obrazuje miganie diody LED umieszczonej obok wyświetlacza.

MENU USTAWIEŃLEDKOLOR / STANFUNKCJA
 BIAŁY / NIEBIESKI / MIGAPIERWSZY POZIOM MENU
 BIAŁY / ZIELONY / MIGADRUGI POZIOM MENU
 BIAŁY / CZERWONY / MIGATRZECI POZIOM MENU

Każdy poziom menu zostanie automatycznie opuszczony po określonym czasie bezczynności.

 

Praca urządzenia


Czas odmierzany jest na trzech wyświetlaczach LED, urządzenie posiada sygnalizację dźwiękową.

Stan pracy urządzenia sygnalizują poszczególne diody LED.

ZASILACZ (CSP-DUAL-PSB)OPISLEDKOLOR / STANFUNKCJA
wewnątrz obudowy na plecachPWRZIELONY / CIĄGŁYPRAWIDŁOWE ZASILANIE 230VAC
 1CZERWONY / CIĄGŁYZAŁĄCZONY KANAŁ 1
 2POMARAŃCZOWY / CIĄGŁYZAŁĄCZONE KANAŁ 2
STEROWNIK (CSP-CB)    
wewnątrz obudowy na drzwiczkachPWRZIELONY / CIĄGŁYPRAWIDŁOWE ZASILANIE 12VDC
 DIAGPOMARAŃCZOWY / CIĄGŁYZANIK ZASILANIA - WYŁĄCZANIE SYSTEMU

Po wyborze na panelu przednim, niebieskim przyciskiem numeru kanału, należy wrzucić do górnego otworu wrzutnika monety lub żeton.

Wartość monet zostaje przeliczona na opłacony czas, według zdefiniowanego cennika.

W dowolnym momencie można powiększyć kredyt danego kanału, po jego uprzednim wyborze.

Czas otwartego kredytu wynosi 30 sekund, jest to czas w którym możemy powiększać kredyt, korzystając z osiągniętego progu kolejnej ceny i czasu.

PANEL PRZEDNILEDKOLOR / STANFUNKCJA
na zewnątrz obudowyPOMARAŃCZOWY / MIGAWYBRANO KANAŁ
 POMARAŃCZOWY / CIĄGŁYNIEPEŁNY KREDYT
 NIEBIESKI / MIGAOTWARTY KREDYT - WYBRANY KANAŁ - ZAŁĄCZONY
 NIEBIESKI / CIĄGŁYOTWARTY KREDYT - ZAŁĄCZONY
 ZIELONY / CIĄGŁYZAŁĄCZONY
 ZIELONY / MIGAWYBRANY KANAŁ - ZAŁĄCZONY

 

Kasowanie czasu

Aby skasować dwa opłacone czasy, należy jednocześnie przytrzymać przyciski [ - ] [ + ] przez czas 8 sekund.

Aby skasować tylko jeden czas, należy wybrać jego kanał a następnie, jednocześnie przytrzymać przyciski [ - ] [ + ] przez czas 8 sekund.

 

Ustawienia wrzutnika monet

Zastosowany w CSP-2ON wrzutnik monet obsługuje jednocześnie dwie waluty, podstawową PLN oraz dodatkową EUR.

Do wyłączenia z obsługi poszczególnej monety służą przełączniki znajdujące się na boku wrzutnika monet.

Aby wyłączyć daną monetę, należy odpowiadający jej przełącznik przesunąć w pozycję ON.

 

Serwis


Wszystkie niezbędne informacje dotyczące naszych wyrobów znajdziecie Państwo na stronie:

www.cspayments.pl

Ewentualne usterki, uwagi oraz sugestie należy kierować do producenta urządzenia:

ELECOND :: ul. Spacerowa 7, 78-400 Turowo :: tel. +48 94 374 94 88 :: office@cspayments.pl

 

Konserwacja


CSP-2ON podczas swojej eksploatacji nie wymaga konserwacji.

Temperatura pracy urządzenia 5°C + 50°C – instalacja wewnątrz budynku.

Wilgotność względna poniżej 85% - zapewniona odpowiednia wentylacja pomieszczenia.

Samo urządzenie nie powoduje podniesienia temperatury otoczenia.

Urządzenie jest zgodne z postanowieniami dyrektyw:

 

Gwarancja


Producent firma ELECOND udziela gwarancji na użytkowanie Centralnego Systemu Płatności CSP-2ON na okres 24 miesięcy od daty wystawienia faktury sprzedaży.

W tym okresie urządzenie zostanie naprawione na koszt i staraniem producenta, po uprzednim ustaleniu daty naprawy serwisowej. W tym celu prosimy o kontakt z producentem.

 

ELECOND :: ul. Spacerowa 7, 78-400 Turowo :: tel. +48 94 374 94 88 :: office@cspayments.pl

Po rozpatrzeniu zasadności reklamacji, urządzenie zostanie naprawione, w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych lub krótszym czasie, ustalonym na mocy innej zawartej z nabywcą systemu umowy.

Producent zastrzega sobie prawo odmowy naprawy lub wymiany urządzenia, w okresie objętym gwarancją, jeśli zaistnieje obawa, że urządzenie było eksploatowane niezgodnie z niniejszą instrukcją.

Centralny System Płatności CSP-2ON wyprodukowano w Polsce.

 

38_CSP-2ON_CE