AC1-Cashless instrukcja obsługi V1.0

dla wersji oprogramowania 1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: www.cspayments.pl ::


copyright © 2023

 

Wprowadzenie


Instrukcje systemów CSP znajdują się pod adresem www.cspay.pl/doc

Centralny System Płatności (CSP) jest zaawansowanym systemem sprzedaży usług.

Niniejsza instrukcja dotyczy wersji oprogramowania 1.2.

Bezpieczeństwo użytkowania

Przed uruchomieniem urządzenia należy przestrzegać następujących wskazówek:

Ochrona środowiska naturalnego

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym zabronione jest umieszczanie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu do punktu prowadzącego taką zbiórkę lub do sprzedawcy u którego został dokonany zakup. Powyższe obowiązki zostały nałożone w celu ograniczenia ilości odpadów powstających ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbiórki, odzysku i recyklingu surowców. Szczegóły ustawy znajdują się na stronie gios.gov.pl.

Niniejsza instrukcja jest dostarczana w wersji elektronicznej. Jeśli nie musisz nie drukuj jej.

Pomagaj chronić środowisko naturalne!

 

Opis


Zastosowanie

Urządzenie AC1-Cashless V1.0 współpracuje z dowolnym systemem produkcji CSPayments w którym zastosowano płatność gotówkową bilonem.

AC1-Cashless V1.0 to rozszerzenie systemu gotówkowego o moduł płatności bezgotówkowych.

Płatności za usługę dokonujemy za pomocą karty płatniczej, telefonu lub zegarka wyposażonego w funkcję NFC.

Urządzenie znajduje szerokie zastosowanie w dostępach do pomieszczeń, płatnych pralniach, systemach płatnej TV, prysznicach, oświetleniach boisk, solariach, saunach, oraz wielu innych usługach.

Dane techniczne
Elementy urządzenia

Urządzenie składa się z dwóch części obudowy wzajemnie do siebie pasujących.

AC1-Cashless_body.png

 

Pozostałe istotne podzespoły systemu:

 

Instalacja


Montaż

Urządzenie należy przykręcić do stabilnej powierzchni ściany czterema śrubami – nawiercając uprzednio otwory w ścianie pod kołki średnicy 8 mm i głębokości 40 mm. Kołki i śruby dostarczane są wraz z urządzeniem. W pudełku znajduje się szablon montażowy.

Przyłączenie do sieci elektrycznej

Przyłączenie urządzenia do sieci elektrycznej powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

Urządzenie w komplecie posiada przewód umożliwiających przyłączenie do sieci. W tym celu należy wykorzystać istniejące styki zasilania urządzenia rozszerzanego.

Przed przyłączeniem rozszerzenia AC1-Cashless do urządzenia rozszerzanego należy bezwzględnie odłączyć zasilanie w urządzeniu rozszerzanym !

 

Przykład przyłączenia zasilania AC1-Cashless do AC1-Master.

 

 

 

 

Można również przyłączyć przewód zasilania AC1-Cashless do zacisków napięcia wejściowego rozszerzanego urządzenia.

Antena GSM niezbędna do prawidłowego funkcjonowania systemu posiada magnetyczną podstawę, dzięki której można zmienić jej położenie.

Przewód anteny o długości 2,5m pozwala na umieszczenie jej w miejscu o lepszym zasięgu sygnału GSM.

 

Połączenie z urządzeniem rozszerzanym

Po prawidłowym podłączeniu zasilania AC1-Cashless należy dokonać połączenia z urządzeniem rozszerzanym.

Do tego celu służą dwa przewody - taśma IDC 10 pin. W tym celu postępuj według poniższych wskazówek.

 1. Wypnij przewód znajdujący się w urządzeniu rozszerzanym, łączący wrzutnik monet NRI G13 ze sterownikiem.

 2. Podłącz w miejsca z których został wypięty przewód - dwa przewody z AC1-Cashless.

  Wepnij przewód oznaczony kolorem zielonym do wrzutnika monet, kolorem czerwonym do sterownika (gniazdo na skraju płytki).

   

 

 

 

 

 

 

 

Po prawidłowym podłączeniu urządzenia i załączeniu zasilania, na wyświetlaczu AC1-Cashless po uruchomieniu pojawią się kolejno firmware [F1.0] oraz numer seryjny [n0000] urządzenia. Czas uruchomienia terminala płatniczego, w zależności od poziomu sygnału GSM może potrwać do 90 sekund.

Trzy poziome kreski na wyświetlaczu LED oraz komunikat na terminalu płatniczym "Witam! Wybierz produkt" - oznaczają gotowość systemu do pracy.

 

Konfiguracja


Konfiguracji urządzenia możemy dokonać poprzez przełączenie czerwonego przełącznika (przełącznik występuje również w kolorze niebieskim), znajdującego się na płytce sterownika w określoną pozycję. Przełączenie przełącznika na jednej z trzech pozycji w górę włącza odpowiedni tryb pracy urządzenia.

 1. BUZZER - załączenie sygnalizacji dźwiękowej systemu.

 2. ZEROS - kwota płatności prezentowana na wyświetlaczu LED będzie w postaci dziesiętnej po przecinku, w zależności od zdefiniowanego cennika.

 3. CONFIG - konfiguracja cennika.

  Przyciskami + - ustalamy za każdym razem wartość, według poniższego schematu zatwierdzając OK.

   

  Konfiguracja cennika krok po kroku:

  • podaj kwotę początkową cennika (dioda miga na zielono)

  • podaj kwotę drugiego progu cennika (dioda miga na czerwono)

  • podaj skok o jaki ma się zmieniać wartość pomiędzy początkowym i drugim progiem cennika (dioda miga na niebiesko)

  • podaj kwotę trzeciego progu cennika (dioda miga na czerwono)

  • podaj skok o jaki ma się zmieniać wartość pomiędzy kolejnym progiem a poprzednim (dioda miga na niebiesko)

    

W taki sposób definiujemy dowolną ilość progów cenowych oraz skoki zmiany wartości pomiędzy kolejnym progiem.

Aby zakończyć programowanie cennika, w dowolnym momencie, przed podaniem kwoty kolejnego progu (miga czerwona dioda) należy przytrzymać 3 sekundy przycisk OK. Na wyświetlaczu pojawi się napis End, przełącz czerwony przełącznik na pozycji 3 [CONFIG] w dół.

Najmniejszą możliwa do ustawienia wartość to 0.10 (w przypadku gdy przełącznik ZEROS=On) lub wartość 1 (gdy ZEROS=Off). Największa możliwa do ustawienia wartość to 100.

 

Płatność


Aby dokonać płatności postępuj według kolejnych kroków.

 1. Wybierz przyciskiem numer opłacanej usługi (w przypadku tylko jednej usługi - przejdź do kolejnego kroku).

 2. Przyciskami + - ustal kwotę płatności.

 3. Przyciskiem OK zatwierdź ustaloną kwotę.

 4. Zbliż kartę, telefon lub zegarek wyposażony w funkcję NFC do zielonego czytnika.

 

Serwis


Wszystkie niezbędne informacje dotyczące naszych wyrobów znajdziecie Państwo na stronie:

www.cspayments.pl

Ewentualne usterki, uwagi oraz sugestie należy kierować do producenta urządzenia:

ELECOND :: ul. Spacerowa 7, 78-400 Turowo :: tel. +48 94 374 94 88 :: office@cspayments.pl

 

Konserwacja


AC1-Cashless podczas swojej eksploatacji nie wymaga konserwacji.

Temperatura pracy urządzenia 5°C + 50°C – instalacja wewnątrz budynku.

Wilgotność względna poniżej 85% - zapewniona odpowiednia wentylacja pomieszczenia.

Samo urządzenie nie powoduje podniesienia temperatury otoczenia.

Urządzenie jest zgodne z postanowieniami dyrektyw:

 

Gwarancja


Producent firma ELECOND udziela gwarancji na użytkowanie Centralnego Systemu Płatności AC1-Cashless na okres 24 miesięcy od daty wystawienia faktury sprzedaży.

W tym okresie urządzenie zostanie naprawione na koszt i staraniem producenta, po uprzednim ustaleniu daty naprawy serwisowej. W tym celu prosimy o kontakt z producentem.

 

ELECOND :: ul. Spacerowa 7, 78-400 Turowo :: tel. +48 94 374 94 88 :: office@cspayments.pl

Po rozpatrzeniu zasadności reklamacji, urządzenie zostanie naprawione, w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych lub krótszym czasie, ustalonym na mocy innej zawartej z nabywcą systemu umowy.

Producent zastrzega sobie prawo odmowy naprawy lub wymiany urządzenia, w okresie objętym gwarancją, jeśli zaistnieje obawa, że urządzenie było eksploatowane niezgodnie z niniejszą instrukcją.

Centralny System Płatności AC1-Cashless wyprodukowano w Polsce.

 

 

34_AC1-Cashless_CE